Bíbor-Fehér FOTÓ

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Bíbor Kiadó Bt., www.miskolcfoto.hu honlapon történő regisztrációval, online fotó megrendeléssel, vagy a honlap bármely oldalának a megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

1. SZERZŐI JOG:

A Bíbor Kiadó Bt. weboldalai, az azokon található minden kép, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag  a Bíbor Kiadó Bt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bíbor Kiadó Bt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bíbor Kiadó Bt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép!

2. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

A Bíbor Kiadó Bt. bármely – a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A Bíbor Kiadó Bt. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Bíbor Kiadó Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Bíbor Kiadó Bt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Bíbor Kiadó Bt. kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden észszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

A Bíbor Kiadó Bt. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-57502/2012.

A Bíbor Kiadó Bt. – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Bíbor Kiadó Bt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

3. A WWW.MISKOLCFOTO.HU-RA FELTÖLTÖTT KÉPÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

A felhasználók által feltöltött képállományok a kidolgozást követően az átadás után törlésre kerülnek! A Bíbor-Fehér Fotó a feltöltött képekből archivumot nem készít, a feltöltött képállományokat harmadik fél számára nem adja ki!

A Bíbor-Fehér Fotó nem ismeri a feltöltött képállományok jogi hátterét, tulajdoni viszonyát! Feltételezi, hogy azok a regisztrált felhasználó tulajdonát képezik. Ezért mindig a regisztrált felhasználó a teljes felelős a feltöltött képállományok jogi hátteréért, tulajdoni viszonyáért.

A Bíbor-Fehér Fotó a feltöltött képállományokkal kapcsolatban a feltöltést végző regisztrált felhasználóval szemben semmilyen erkölcsi, nem anyagi felelősséggel nem tartozik (például a felhasználó feltölt egy képállományt kidolgozásra, amit a saját gépéről letöröl, majd követeli a Bíbor-Fehér Foto-tól a képállományt, holott a kidolgozást követően itt is törlésre kerül az).

4. SZERZŐDÉS A BÍBOR-FEHÉR FOTÓ ÉS ÜGYFELEI KÖZÖTT

A Bíbor-Fehér Fotó és regisztrált ügyfelei között szerződéses viszony kezdődik a képállományok feltöltése után kezdeményezett megrendeléskor (a Megrendelés gombra történő kattintással), és ez a szerződés tart az elkészített fotóknak az üzletben történő átvételéig.

5. MINŐSÉGI GARANCIA

A Bíbor-Fehér Fotó a képállományok kidolgozása során a megfelelő minőség elérése érdekében a kis fénymennyiség esetén, vaku használata közben keletkező ú.n. "piros szem" problémát szoftver segítségével csak külön kérésre felárért javítja (ebben az esetben a megrendelést követően kérjük írjon e-mailt a megrendelés azonosítóra hivatkozva a szinvafoto@gmail.com e-mail címre).

Gyenge fényviszonyok mellett keletkezett képek esetén ú.n. "gamma korrekció"-t, azaz a teljes kép egyöntetű fénymennyiségének növelését végzi el. A Bíbor-Fehér Fotó nem vállal felelősséget a nem megfelelő minőségű (fotózás során keletkező technikai hibák, nem megfelelő képméret, vagy oldalarány, nem megfelelő fényviszonyok és egyéb informatikai hibák) képállományok feltöltéséből keletkező képek minőségéért.

Ha bármilyen, bizonyíthatóan a Bíbor-Fehér Fotó hibájából eredő kár éri a megrendelést leadó regisztrált felhasználót, akkor a Bíbor-Fehér Fotó kizárólag a megrendelés összegéig anyagi felelősséggel tartozik a regisztrált felhasználó felé.

6. ÁTADÁSI FELTÉTELEK

A Bíbor-Fehér Fotó a fotókidolgozást követően az elkészített képeket üzletében (3530 Miskolc, Szinvapark, Bajcsy Zsilinszky út 2-4. földszint) adja át ügyfelei részére. A Bíbor-Fehér Fotó az általa kidolgozott fotókat a kidolgozást követő 30 napig megőrzi, utána (az át nem vett fotók) megsemmisítésre kerülnek. Természetesen ebben az esetben a felhasználói account törlésre kerül!